Sraz oddílových vedoucích

Asi dva měsíce před zahájením letního tábora je zorganizován sraz. Dvoudenní školení na táborové chatě za městem. Sejdou se tu všichni, kteří budou dětem celé prázdniny organizačně zajišťovat. Vedoucí, zdravotníci, kuchaři i praktikanti. Celou akci svolává hlavní vedoucí se svým zástupcem. Ti mají vypracovaný program na celé dva měsíce a s ním chtějí všechny přítomné seznámit.
 

A praktikantů

Hned při příjezdu na chatu nelze přehlédnout dvě praktikantky, které jedou na tábor letos poprvé. Strhnou na sebe pozornost mladších vedoucích. Ti uvažují, jak zapůsobit na holky, kterým ještě v loňském roce dělali čtrnáct dnů vedoucí. Rozřešení přijde večer u kytary. Děvčata hezky zpívají a tak coby praktikantky povedou táborová pěvecká vystoupení.