Razítko

Během Vašich podnikatelských let jste se naučili oceňovat věci, které Vám dokáží pomoci vydělat si potřebné finance pro zajištění chodu firmy, rodiny, zkrátka celého života. oceňujete i maličkosti, jako je například jinak úplně obyčejné razítko ?
Pokud ano, pak jste rozhodně během let, které jste strávili podnikáním, zmoudřeli. Ono umění si vážit i naprostých drobností a umění je patřičně docenit patří nyní k hlavním pilířům Vašeho úspěchu, ať si to uvědomujete či nikoliv. Jaké razítko používáte Vy?

V obyčejnosti je krása

Říká se, že v obyčejnosti je krása. A já dodávám že i v obyčejnosti se skrývá jisté kouzlo. A platí to samozřejmě i o naprosto obyčejném razítko… Snadno k dostání, přesto velice ceněno… Vidíte, síla v tom být musí.